• تهران . سعدی جنوبی . کوچه نفیسی . پاساژ جوانشیر . طبقه دوم . پلاک 11
  • 33957220 - 33945800
  • info@jahansanatkhar.com

واشرالات

 
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE FAMILY PRODUCTS OF
SERRATED LOCK WASHERS
 
DIN 6798 A
Serrated lock washers external teeth type a
DIN 6798 J
Serrated lock washers internal teeth type j
DIN 6798 V
Countersunk toothed washers type v
DIN 6797 A
Serrated lock washers external teeth type a
DIN 6797 J
Serrated lock washers internal teeth type j
RDEFL
Large band external toothed washers
RDIFL
Large band internal toothed washers
RDIFS
Narrow band internal toothed washers
RDD
Double toothed washers
DIN 6907
Toothed washers for pre-assembled screws
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE FAMILY PRODUCTS OF:
KNURLED WASHERS
 
TOTAL PRODUCTS: 3
RZB
Knurled washers
RZBM
Heavy duty knurled washers
RZB MS
Knurled washers for pre-asembled screws
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE FAMILY PRODUCTS OF
DISC SPRINGS
 
DIN 2093 A / B / C / SPECIAL
Disc springs

واردات و توزیع انواع خارهای فنری، چهارگوش و پین های چاکدار ...

واردات و توزیع انـواع خـارهای فنری و چهارگوش و پین های چاکدار و ...

کنیک، ساده، خط دار و انواع واشرآلات.....

صفحات اجتماعی

 پرداخت از طریق سیستم بانکی

       

تماس با مجموعه

تهران . سعدی جنوبی . کوچه نفیسی . پاساژ جوانشیر . طبقه دوم . پلاک11

تلفن : 33957220
تلفن : 33945800
تلفن : 33991533
تلفن : 33991532
تلفکس : 33934978

ایمیل : info@jahansanatkhar.com